ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga termomodernizacyjna – zmniejsz realny koszt domowej instalacji

Instalację fotowoltaiczną w Twoim domu może zaliczyć jako element termomodernizacji budynku, co oznacza, że realny koszt poniesiony na fotowoltaikę można odliczyć od podatku dochodowego. O ulgę termo modernizacyjną z tytułu instalacji fotowoltaiczne mogą ubiegać się podatnicy, którzy są jednocześnie właścicielem (lub współwłaścicielem) domu jednorodzinnego. 

Instalacja fotowoltaiczna jest jednym z kilku elementów termomodernizacji, którą można odliczyć od podstawy podatkowej. Pozostałe to: instalacja kolektorów słonecznych, wentylacja wraz z rekuperacją, wymiana okien i drzwi, montaż pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, gazowe i olejowe, ocieplenie ścian oraz dokumentacja projektowa. Całościowa kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w skali roku (suma wszystkich wymienionych inwestycji wykonanych w danym roku rozliczeniowym). W przypadku małżonków, wskazany limit 53. tys. zł należy uwzględniać oddzielnie.

Gdy kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu, nadwyżkę można odliczyć przez 6 kolejnych lat, od kiedy nastąpił wydatek. W praktyce oznacza to, że realny poniesiony koszt instalacji fotowoltaicznej będzie pomniejszony w zależności od podstawy podatkowej (skala podatkowej 17% lub 32% w przypadku skali podatkowej, 19% w przypadku jednolitej stawki podatkowej).

Koszt poniesiony przez Klienta należy również pomniejszyć o ewentualne dofinansowania np. z programu „Mój Prąd”. Przykład kalkulacji realnych kosztów poniesionych na fotowoltaikę przy założeniu dotacji z programu „Mój Prąd” oraz ulgi termomodernizacyjnej opisujemy szerzej TUTAJ. Ulgę termomodernizacyjną z tytułu instalacji fotowoltaicznej należy wykazać w załączniku PIT-0 oraz w deklaracji podatkowej.