BIPV

BIPV

BIPV czyli fotowoltaika zintegrowana z budynkami (ang. Building Integrated Photovoltaics) to definicja projektów z zakresu fotowoltaiki, gdzie elementami produkującymi energię ze słońca są moduły fotowoltaiczne stanowiące substytut dla standardowym elementów szklanych w budynkach.

Dzięki nowoczesnej i bezpiecznej technologii produkcji szklanych modułów fotowoltaicznych, standardowe elementy bryły budynku – takie jak fasady, świetliki czy też dachy – są zastępowane szkłem aktywnym, w którym zintegrowane ogniwa fotowoltaiczne umożliwiają produkcję energii słonecznej.

Realizacja projektów BIPV jest możliwa zarówno w nowoprojektowanych jak i istniejących budynkach. Kluczowym dla określenia możliwości integracji szkła fotowoltaicznego jest możliwość zastąpienia standardowych elementów fasadowych, świetlików lub zadaszeń, pod kątem właściwości mechanicznych oraz elektrycznych proponowanego rozwiązania.

Zalety BIPV:

  • Produkcja czystej energii elektrycznej.
  • Możliwość montażu modułów BIPV na znacznie większej powierzchni niż standardowej fotowoltaiki (oprócz dachów, również fasady, świetliki, zadaszenia).
  • Korzyści finansowe z wyprodukowanej energii fotowoltaicznej, która zasila budynek z instalacji BIPV.
  • Projekty BIPV są traktowane jako prestiżowe, a dzięki możliwości pełnej personalizacji wykonania modułów BIPV, zwiększają walory estetyczne budynków podnosząc również ich wartość rynkową.